۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد | Wednesday 20 June 2018
 
   
  اطلاعات کامل اعضای منتخب شورای اسلامی روستاهای بخش الموت غربی

نتایج انتخابات روستاهای الموت شرقی در کانال تلگرام الموت من منتشر گردیده است به آدرس    alamouteman@

 

✳️رجایی دشت 

۱-عبداله عبدلی فرزند علی اکبر ۲۳۹ رای
۲- مرادعلی غلامی فرزند رحمان ۲۲۸ رای
۳- رضا صراحت جو فرزند مراد ۲۰۹ رای
۴- ولی اله عبدلی فرزند جمال ۱۸۳ رای
۵-حمید مراقی فرزند نریمان ۱۷۸ رای
۶- نیکنام غیبی پور فرزند علی گل ۱۷۶ رای

✳️ورگیل
۱-محمدحسین مهدی زاده پدر عزیزالله ۷۴ رای
۲-محمد مظفری فرزند رمضانعلی ۵۴ رای
۳- حسینعلی نصیری فرزند رشیدعلی ۴۱ رای
۴- حبیب مظفری فرزند سبحان ۳۲ رای

✳️یارود
۱-سیدمجتبی حسینی فرزند سیدمرتضی ۱۹۳ رای
۲- سیدفخرالله حسینی فرزند سید شیرمحمد ۱۵۳ رای
۳- سیدنادعلی حسینی فرزند سیدعلی ۱۵۲ رای
۴- سیدکریم حسینی فرزند سیدرحمان ۱۰۱ رای

✳️مارکین
۱-محرمعلی رشوند فرزند رستمعلی ۸۶ رای
۲-مهدی فارسی فرزند اسحاقعلی ۵۹ رای
۳- محرمعلی فارسی فرزند محمدآقا ۵۸ رای
۴- تقی فارسی فرزند رضا ۵۱ رای
۵- موسی فارسی فرزند اسحاقعلی ۳۲ رای

✳️میلک
۱-بهروز انصاری فرزند عقیل ۹۷ رای
۲-مهرعلی امیری فر فرزند امیرعلی ۶۷ رای
۳- منصور علی خانی فرزند حسینعلی ۶۳ رای
۴- رمضان رمضانی فرزند حسنعلی ۶۱ رای
۵- امید رمضانی فرزند سیفعلی ۲۹ رای

✳️ورتوان
۱-ابوطالب جنت خواه فرزند رمضان ۲۲۱ رای
۲- غنی خلیلی فرزند احمد ۱۹۸ رای
۳- داود جعفری فرزند شعبانعلی ۱۷۱ رای
۴- بمانعلی مرتضایی فرزند مهدی ۱۳۵ رای
۵- رضا سلیمانی فرزند رستم ۱۲۶ رای
۶- فریده ملکی فرزند محمدابراهیم ۱۲۱ رای
۷- احمد ملکی فرزند محمدحنیفه ۱۰۵ رای
۸- رجبعلی سلیمانی فرزند علی اکبر ۹۰ رای
۹- مجید طاهری فرزند حسین ۰ رای
۱۰-اسمعیل سلیمانی فرزند رستم ۰ رای

✳️موشقین
۱-رمضانعلی رمضانی فرزند علی ۱۹۴ رای
۲- حسینعلی بابایی فرزند قدرت اله ۱۴۹ رای
۳- کامران زینلی فرزند زینل ۸۶ رای
۴-مختار مظفری فرزند حسین ۷۸ رای
۵- قهرمان نیازمند مشتاق فرزند فرج اله ۵۷ رای
۶- براتعلی بابایی فرزند محرمعلی ۳۰ رای
۷- علی جوکار فرزند ابوالحسن ۰ رای

✳️حسن آباد
۱-اسحق علی کارگر فرزند ذوالفقار ۲۵۸ رای
۲- ابراهیمعلی بابایی فرزند عبادالله ۱۹۴ رای
۳- معصومعلی عباسی فرزند محمدصالح ۱۷۹ رای
۴- بهرام حاجی آقایی فرزند محمدحسین ۹۰ رای

✳️زناسوج
۱-داود قدمی فرزند مراد ۱۷۰ رای
۲- مسعود قنبری فرزند علی اکبر ۱۴۰ رای
۳- محمود باقری فرزند غلامعلی ۹۱ رای
۴- حبیب اله قاسمی فرزند فرج اله ۷۹ رای
۵- قربانعلی قاسمی فرزند علی اکبر ۵۳ رای
۶- محمد حسن تقی زاده فرزند میرزا ۳۴ رای
۷- کاظمعلی قدمی فرزند امیرعلی ۳۰ رای
۸- حسن صادقی فرزند غنی ۲۰ رای

✳️کامان
۱- رضا جمالی فرزند اسحاق ۱۴۴ رای
۲- شعبان زرآبادی پور فرزند غلامرضا ۱۴۲ رای
۳- ناصر زرآبادی پور فرزند حسین ۱۲۰ رای
۴- یونس زرآبادی پور فرزند عبداله ۱۰۹ رای
۵- امیدعلی زرآبادی پور فرزند اسماعیل ۸۷ رای
۶- محمود زرآبادی پور فرزند سهراب علی ۴۶ رای
۷- قاسم زرآبادی پور فرزند حسن ۴۴ رای
۸- ابوطالب زرآبادی پور فرزند حیدرعلی ۳۴ رای

✳️اویرک
۱-رضوان اله پرهیزکاری فرزند اسماعیل ۱۲۲ رای
۲- روح اله پرهیزکاری فرزند محبعلی ۱۱۴ رای
۳- حمیدرضا پرهیزکار فرزند علی اکبر ۹۳ رای
۴- هوشنگ پرهیزکاری فرزند اسماعیل ۷۲ رای

✳️آکوجان
۱- محمدرضی دوستی نسب فرزند اسفندیار ۳۱۶ رای
۲- مالک دوستی فرزند فرزند قربان ۳۰۵ رای
۳- امیدعلی زمانی فرزند محسن ۲۵۹ رای
۴- مهدی حسین پور فرزند علی ۱۶۵ رای
۵- مهدی میرزایی فرزند عباداله ۱۱۵ رای
۶- عیسی مهری فرزند همت علی ۶۹ رای
۷- امیرحسین میرزایی فرزند اسمعی ۰ رای

✳️تلاتر
۱-محمدامین نوروزی فرزند عیسی ۹۹ رای
۲-علی حسین اسمعیلی فرزند برجعلی ۸۶ رای
۳- میثم اسمعیلی فرزند رمضان ۵۵ رای
۴- سید یوسف حسینی فرزند سید یعقوب ۵۳ رای
۵- مصطفی اسمعیلی فرزند رحمت اله ۴۶ رای
۶- محمدجواد آشوری فرزند محرمعلی ۱ رای

✳️انگورازوج
۱-دوستعلی احمدی فرزند قربانعلی ۱۱۲ رای
۲- کریم جمالی فرزند حسین ۹۵ رای
۳- مسعود جمالی فرزند رمضان ۸۶ رای
۴- فتحعلی جمالی فرزند علی عسگر ۵۱ رای
۵- محمدعلی جمالی فرزند عبادالله ۴۵ رای

✳️قسطین لار
۱-مجید رشوند فرزند ناصر ۶۸ رای
۲- محمد حسن فارسی فرزند نصرت اله ۶۸ رای
۳- رمضان غلامی نژاد فرزند علی بخش ۴۷ رای
۴- ابوالفضل رشوندی فرزند امان الله ۰ رای

✳️کتکان
۱-علی رشوند فرزند حسن ۱۲۰ رای
۲- کامران رمضانی فرزند ابراهیم ۹۹ رای
۳- عبدالعلی داداشی نژاد فرزند سبزعلی ۵۳ رای
۴- علی زارعی فرزند ابراهیم ۳۶ رای

✳️کلایه
۱-سیدمجید حسینی فرزند سیدحسین ۴۳ رای
۲- سید عبدالله حسینی فرزند علی ۲۴ رای
۳- سیدکاظم حسینی فرزند سیدقربان ۱۹ رای
۴- سیدقاسم حسینی فرزند سیدقربان ۱۳ رای

✳️یوج
۱-حجت شعبانی فرزند محرمعلی ۱۹۱ رای
۲- نیک روز مراقی فرزند محسن ۱۵۸ رای
۳- عقیل مراقی فرزند محمداسمعیل ۸۶ رای
۴- ارسلان مراقی فرزند محمداسمعیل ۸۱ رای
۵- مسعود تقی زاده فرزند براتعلی ۷۸ رای
۶- عین اله نوروز زاده فرزند عین اله ۶۵ رای
۷- بمانعلی مراقی فرزند محمدحسین ۷ رای

✳️کلمین
۱- حبیب شیخی فرزند حبیب ۷۰ رای
۲- وحید شیخی فرزند شعبانعلی ۶۶ رای
۳- علی اکبر قنبری فرزند مرادعلی ۶۰ رای
۴- محمدرسول قنبری فرزند کتابعلی ۵۱ رای
۵- شاهرخ طالقانی قرزند یحیی ۳۰ رای
۶-مهدی نوروزی فرزند سبحان ۲۶ رای

✳️هریان
۱- برزو زارعی فرزند محمد ۹۹ رای
۲- غلام عابدی فرزند محمدهادی ۷۲ رای
۳- امید رجبی فرزند یحیی ۷۰ رای
۴- محمد طالب فرزند محمدابراهیم ۵۸ رای
۵-غلامرضا عابدی فرزند رحمت اله ۵۶ رای

✳️هلال آباد
۱-غلامعلی لطفی فرزند امیدعلی ۷۴ رای
۲- علی میرزا زارعی فرزند نازعلی ۵۶ رای
۳- سلیمان زارعی فرزند شعبان ۵۰ رای
۴- کتابعلی زارعی فرزند نصرالله ۲۸ رای

✳️باغستان
۱- رضا رشوند فرزند صفر ۵۰ رای
۲- منوچهر رشوند فرزند شجاع ۴۶ رای
۳- امیر رشوند فرزند محمد ۲۸ رای
۴- قنبرعلی رشوند فرزند قدم علی ۲۲ رای
۵- علی اشرف رشوند فرزند عبادعلی ۱۳ رای

✳️پراچان
۱-علی اصغر نوروزی فرزند شعبان ۷۱ رای
۲- کریم نوروزی فرزند عینعلی ۵۹ رای
۳- صادقعلی آقاجانی فرزند قدم علی ۴۹ رای
۴- ابراهیم نوروزی فرزند محمدرضا ۳۹ رای
۵- احمد آقاجانی فرزند هادی ۱۳ رای

✳️درگ
۱- جلال درکی فرزند ابوالقاسم ۲۹ رای
۲- نصراله درکی فرزند حبیب اله ۱۶ رای
۳- حجت درکی فرزند اسحق ۱۴ رای
۴- کرم درکی فرزند محمدرضا ۱۲ رای

✳️چرشدره
۱-امیرعلی خسروی فرزند شعبان ۹۹ رای
۲-هادی خسروی فرزند اکبر ۸۳ رای
۳-مرتضی خسروی فرزند مروارید ۶۴ رای
۴-اسماعیل خسروی فرزند محمدعلی ۵۷ رای
۵-مهدی خسروی فرزند شیردل ۵۲ رای

✳️تاجدره
۱- محمدرضا محمدی فرزند محمدعلی ۳۳ رای
۲-اسمعیل مظفری فرزند سرمعلی ۲۴ رای
۳-شهریار باجلان فرزند وجیه اله ۲۲ رای
۴-رمضان زارعی فرزند علی اکبر ۲۱ رای
۵-مسیب محمدی فرزند محمدعلی ۲ رای

✳️جولاده
۱-علی احمدی فرزند کاظم علی ۱۲۶ رای
۲-محمدولی احمدی فرزند هبت اله ۱۱۷ رای
۳-حسین احمدی فرزند سهرابعلی ۷۴ رای
۴-اسفندیار احمدی فرزند برات ۷۲ رای
۵-علی پناه احمدی فرزند سهرابعلی ۷۰ رای
۶-محسن احمدی فرزند باقر ۴۹ رای

✳️فلار
۱-سیدعباس حسینی فرزند سید مهدی ۱۵۲ رای
۲-احمدعلی احمدی فرزند غلامحسین ۱۴۴ رای
۳-محمدطاهر احمدی فرزند محمد ۸۲ رای
۴-سیف اله احمدی فرزند محمدیوسف ۷۸ رای

✳️طیاندشت
۱-عبدالعلی کاشیانی فرزند بخشی ۶۳ رای
۲-احمد کیماسی فرزند قریبعلی ۶۳ رای
۳-حسین علی کاسیانی فرزند حاجی آقا ۵۷ رای
۴-ایرج حسینی فرزند مسلم ۱۳ رای

✳️کنگرین
۱-سیداحمد حسینی فرزند سیدجانی ۶۱ رای
۲-چراغعلی ذینلی فرزند امیرعلی ۵۰ رای
۳-سیدمحسن حسینی فرزند سیدحسین ۴۷ رای
۴-سیدجانی حسینی فرزند ابوالقاسم ۴۵ رای
۵-عربعلی جلیلوند فرزند عباسعلی ۳۶ رای
۶-قربان زینل فرزند همتعلی ۳۰ رای

✳️ازگنین
۱-داود برخورداری فرزند محمد ۱۰۴ رای
۲-ربی برخورداری فرزند یعقوبعلی ۹۵ رای
۳-علیرضا برخورداری فرزند نجفعلی ۴۷ رای
۴-محمد برخورداری فرزند نوروز ۴۵ رای
۵-نجفعلی برخورداری فرزند علی اصغر ۴۰ رای

✳️کلین
۱-محمدهادی محسنی فرزند ابراهیم ۴۲ رای
۲-وحید باقری فرزند ناصر ۲۹ رای
۳-حبیب اله باقری فرزند نقی ۳۷ رای
۴-علیرضا باقری فرزند حسن ۲۴ رای
۵-مسعود باقری فرزند ناصر ۲۲ رای
۶-ابراهیم محسنی فرزند محمدهادی ۵ رای
۷-عبدالکریم محسنی فرزند ابراهیم ۱ رای
۸-سعید باقری فرزند ناصر ۰ رای

✳️خنجر بلاغ
۱-علی تیموری فرزند حاج آقا ۷۰ رای
۲-عباسعلی تیموری فرزند علی اکبر ۶۰ رای
۳-محسن تیموری فرزند سلیمان ۵۸ رای
۴-محرمعلی زارعی فرزند جمشید ۴۰ رای
۵-حافظ تیموری فرزند شمسعلی ۱۲ رای

✳️چنگالدشت
۱-صفر عبادی فرزند چراغعلی ۴۰ رای
۲-سیف اله عبادی فرزند فتح الله ۳۱ رای
۳-چنگیز رشوندی فرزند کتابعلی ۲۷ رای
۴-فرشید رحیمی فرزند ذبیح الله ۲۴ رای

✳️زردچال
۱-زمان حسامی فرزند روح الله ۳۱ رای
۲-حسین نصیری فرزند محمدابراهیم ۲۹ رای
۳-رمضانعلی حسامی فرزند روح الله ۱۶ رای
۴-حامد حسامی فرزند زمان ۱۲ رای

✳️بلکان
۱-بهروز سلیمانی فرزند حمداله ۷۵ رای
۲-جعفر محمدعلی فرزند علی ۷۲ رای
۳-شعبانعلی رمضانی فرزند وجیه الله ۴۹ رای
۴-محمدحسین شاه قلی فرزند نظامعلی ۳۸ رای
۵-منصور جعفری فرزند محمداسماعیل ۳۷ رای

✳️بهرام آباد
۱-اسمعیل بندعلی فرزند محمدتقی ۷۰ رای
۲-محمدرضا رجبی فرزند یوسف ۳۵ رای
۳-جمشید باقری فرزند قبادعلی ۳۰ رای
۴-حسن مظفری فرزند ارسلان ۲۸ رای
۵-مجتبی نصیری فرزند احمد ۲۲ رای

✳️سیمیار
۱-محمد کاظمی رشوند فرزند ناصر ۲۵۳ رای
۲-ابوالقاسم سمیاری فرزند رمضانعلی ۲۰۱ رای
۳-کرمعلی کاظم رشوندی فرزند حسن ۱۹۹ رای
۴-مختار سمیاری فرزند حمداله ۷۲ رای
۵-ابراهیم سمیاری فرزند گل علی ۷۲ رای
۶-شجاع الدین سمیاری فرزند بهرام ۵۲ رای
۷-جمال سمیاری فرزند اباصلت ۱۶ رای

✳️سالارکیا
۱-محمدرضا سیاهکالی فرزند محمدقلی ۴۶ رای
۲-علی قزوینی فرزند نظامعلی ۴۱ رای
۳-محمد عباسی فرزند براتعلی ۳۲ رای
۴-صفرعلی اکبری فرزند نوروزعلی ۲۱ رای

✳️شترک
۱-اسمعیل زارعی فرزند موسی ۵۱ رای
۲-علی بهرامی فرزند هدایت ۵۰ رای
۳-علی زمان پناهی فرزند ابراهیم ۴۷ رای
۴-علی بهرامی فرزند عابدین ۱۳ رای

✳️سنبل آباد
۱-یوسفعلی سیاهکالی مرادی فرزند رضاقلی ۱۶۶ رای
۲-حجت سیاه کالی مرادی فرزند معصومعلی ۱۴۹ رای
۳-علی اکبر سیاه کالی مرادی فرزند رحمت ۱۳۷ رای
۴-نعمت اله سیاه کالی مرادی فرزند محمداسماعیل ۱۰۰ رای
۵-علی سیاه کالی مرادی فرزند اسداله ۶۵ رای

✳️فشک
۱-نازعلی داوی فرزند شکرالله ۲۰۵ رای
۲-اسدالله اسدالهی فرزند کرم علی ۱۴۵ رای
۳-سیف الله شعبانی فرزند ابراهیم خلیل ۱۳۶ رای
۴-محمد رضایی فرزند محمد ۸۱ رای

✳️علی آباد
۱-کامران پرهیزکار فرزند مرادعلی ۱۵۰ رای
۲-محمداسمعیل پرهیزکار فرزند حسینعلی ۱۰۶ رای
۳- هادی پرهیزکاری فرزند اباصلت ۱۰۵ رای
۴-عبدالحسین پرهیزکاری فرزند حیدرعلی ۱۰۳ رای
۵- حسن پرهیزکار فرزند جهانبخش ۵۷ رای

✳️سفیدآب
۱-مسلم قاسمی فرزند یعقوب ۱۳۸ رای
۲-فرهاد زارعی فرزند چراغعلی ۱۲۱ رای
۳- نعمت الله نوروزی فرزند برجعلی ۱۱۹ رای
۴- علی رمضانی فرزند رمضانعلی ۲۳ رای

✳️ده دوشاب
۱- داود محمدی فرزند اله بداشت ۱۷۳ رای
۲- اسمعلی رشوند فرزند حسن ۱۵۸ رای
۳- جواد رشوند فرزند نظرعلی ۱۴۲ رای
۴- سیروس دوستی فرزند حبیب اله ۷۹ رای
۵- خالق زارعی فرزند محمداسمعیل ۵۷ رای

✳️جیردوزان
۱- مجید سلخوری فرزند نقدعلی ۳۷ رای
۲- محمد کیماسی سلخوری فرزند احمد ۳۵ رای
۳- احمد کیماسی سلخوری فرزند سرمعلی ۳۰ رای
۴- هانی کیماسی سلخوری فرزند هادی ۱۵ رای

✳️دربند
۱- محمد جعفر حیدری فرزند عیسی ۶۵ رای
۲- فرهاد عباسی فرزند فتح اله ۵۵ رای
۳- تیمور رشوند فرزند شکرالله ۵۲ رای
۴- ذوالفقار سعیدی فرزند عزت الله ۳۹ رای
۵- گلعلی رشوند فرزند اسمعیل ۳۴ رای

✳️روح آباد
۱- صدرالدین عبدالحسینی فرزند مقصود ۹۱ رای
۲- نوروزعلی خدادادی فرزند محرم ۸۰ رای
۳- احمد نجفی فرزند قربان ۷۴ رای
۴- علی پناه نوروزی فرزند صفرعلی ۶۵ رای
۵- جلال خدادادی فرزند نوروزعلی ۵۲ رای

✳️رشکین
۱- علی رسولی فرزند اسلام ۱۱۴ رای
۲- ابوطالب طالبی فرزند عقیل ۸۹ رای
۳- حبیب حداد فرزند صفرعلی ۸۶ رای
۴- علیرضا علی اوسط فرزند محمودولی ۷۷ رای
۵- مجتبی یارمحمدی فرزند رضا قلی ۰ رای

✳️شهرستان سفلی
۱- حسن زارعی فرزند قربان ۱۳۰ رای
۲- علی عمران زارعی فرزند عبدالرحیم ۱۲۶ رای
۳- عباس زارعی فرزند قهرمان ۱۲۴ رای
۴-علیرضا زارعی فرزند قدمعلی ۶۹ رای
۵- رضا علی بابایی فرزند علی محمد ۶۳ رای
۶- محمدعلی زارعی فرزند حسن ۵۶ رای
۷- عبدالله زارعی فرزند نظرعلی ۴۹ رای
۸- محمدباقر زارعی فرزند محمد اسماعیل ۳۹ رای
۹- محمد رشید زارعی فرزند هوشنگ ۲۱ رای
۱۰- صدراله زارعی فرزند عبداله ۱۰ رای

✳️خسرود
۱- رجب امانی فرزند رمضانعلی ۱۰۸ رای
۲- یونس امانی فرزند قاسم ۹۵ رای
۳- خسرو سلیمانی فرزند عین اله ۸۸ رای
۴- عبداله امانی فرزند صمد ۶۶ رای
۵- حامد امانی فرزند عباداله ۵ رای

✳️دستجرد سفلی
۱- صفرعلی حسنی فرزند عسگر ۱۹۹ رای
۲- ارسلان زینلی فرزند علی گل ۱۹۶ رای
۳- خدابخش حسینی فرزند علی ۱۷۷ رای
۴- مهدی شاسواری فرزند امین ۱۳۸ رای
۵- محسن زینلی فرزند یونس ۲۳ رای

✳️صفرین
۱- سیدرضی حسینی فرزند سیدمحرمعلی ۱۶۶ رای
۲- مسعود رجبی فرزند علی پناه ۱۳۷ رای
۳- رحمت اله عسگری فرزند فتح الله ۹۹ رای
۴- علی رجبی فرزند حسین ۷۸ رای

✳️سوگاه
۱- ابوالفضل مرادی فرزند میرزاعلی ۹۶ رای
۲- ایوب انصاری فرزند حسن ۷۳ رای
۳- وجی الله انصاری فرزند موسی ۶۷ رای
۴- مهرداد انصاریان فرزند فراهان ۶۱ رای
۵- عارف انصاری فرزند محمدابراهیم ۵۹ رای

✳️تنوره
۱- تقی رشوند فرزند محمد ۱۱۰ رای
۲- راوف رشوند فرزند صدرالله ۱۰۹ رای
۳- محمد رشوند فرزند علی طاهر ۷۶ رای
۴- ابوالفضل رشوند فرزند عباس ۶۳ رای
۵- علی فارسی فرزند محمداسماعیل ۵۸ رای
۶- ولی رشوند فرزند مصطفی ۵۲ رای
۷- محمد رشوند فرزند آقا برار ۲۱ رای
۸- علی رشوند فرزند کریم الله ۲۰ رای

✳️پررود
۱- اسد بخشی فرزند بمانعلی ۱۵۴ رای
۲- حسین شهبازی فرزند محمد ۱۳۱ رای
۳- ایوب نوروزی فرزند همتعلی ۱۰۱ رای
۴- قبادعلی بخشی فرزند مطلب ۶۶ رای
۵- لطف اله قلندری فرزند نصرت الله ۶۲ رای

✳️اربدیان
۱-محمد دست باز فرزند مسلم ۷۱ رای
۲-ارسلان رشوندی فرزند قنبرعلی ۶۲ رای
۳-محمد اسماعیل رشوندی فرزند لطف اله ۶۲ رای
۴-احمد رشوند فرزند شفیع ۱۴ رای
۵-محمد علی رشوندتبار فرزند لطف الله ۰ رای

✳️کش رود
۱-عنایت اله نجفی فرزند هدایت اله ۵۴ رای
۲-علی نجفی فرزند هدایت ۴۷ رای
۳-هدای اله نجفی فرزند عزیزاله دارای ۳۴ رای
۴-ایرج نجفی فرزند هدایت اله ۳۲ رای
۵-فرامرز نجفی فرزند حبیب اله ۱۴ رای
۶-یوسف نجفی فرزند هدایت اله ۸ رای

✳️کله کوب
۱-بهروز کیماسی فرزند رجبعلی ۴۲ رای
۲-مهرداد کیماسی فرزند رجبعلی ۳۶ رای
۳-عباسعلی کیماسی سلخوری فرزند عربعلی ۳۲ رای
۴-محمد کیماسی سلخوری فرزند روشن علی ۲۲ رای

✳️توته چال
۱-حمید کیماسی سلخوری فرزند نور محمد ۳۸ رای
۲-وجیه اله کیماسی سلخوری فرزند بهرامعلی ۳۷ رای
۳-صفی الله سلخوری فرزند هیبت اله ۱۵ رای
۴-سبحان کیماسی سلخوری عبدالله ۸ رای
۵-افشار سلخوری هیبت اله ۰ رای

✳️طهمورث
۱-سیف اله کیماسی سلخوری فرزند نقی ۱۰۷ رای
۲-ایرج گودرزی سلخوری فرزند لطیف ۶۶ رای
۳-بهمن کیماسی فرزند فرزند ذبیح اله ۵۰ رای
۴-عبداله کیماسی سلخوری فرزند نبی الله ۴۳ رای
۵-برات کیماسی سلخوری فرزند محمدتقی ۳۷ رای
۶-حسن کیماسی فرزند محمد ۶ رای
۷-محرمعلی کیماسی فرزند صادق ۴ رای
۸-علی کیماسی فرزند دوستعلی ۰ رای

✳️سپوهین
۱-مصطفی احمدی فرزند رمضانعلی ۱۶۲ رای
۲-شمس اله آمدی فرزند علی اصغر ۱۳۶ رای
۳-محمد مهدی نبی فرزند روح الله ۱۰۰ رای
۴-محمد باقر حسینی فرزند حسن ۶۱ رای
۵-علی اکبر درویشی فرزند علی ۴۶ رای
۶-محمد رضا رشوندی فرزند فرهاد ۴۱ رای
۷-علاءالدین رشوندی فرزند محمد ۲۶ رای

✳️هلارود
۱-نظامعلی اسفندیاری فرزند عبداله ۵۸ رای
۲-اباذر اسفندیاری فرزند اقا بزرگ ۵۰ رای
۳-ایوب اسفندیاری فرزند غلامحسن ۴۷ رای
۴-علی اوسط زارعی فرزند رحیمعلی ۳۷ رای
۵-محمود اسفندیاری فرزند علیرضا ۱۱رای

✳️ فانفین
۱- ولی اله نجفی فرزند محرمعلی ۱۰۶ رای
۲- حسن نجفی فرزند خانعلی ۹۴ رای
۳- فیض اله کریمی فرزند صفر ۸۷ رای
۴- عباس نصیری فرزند رمضان ۵۹ رای

✳️محمد آباد
۱- احمد احمدی فرزند محمدرضا ۱۵۸ رای
۲- عزت اله زارعی فرزند رجبعلی ۱۳۲ رای
۳- سیدرضا موسوی فرزند شفیع ۱۰۵
۴- مهرداد خسروی فرزند هدایت ۱۰۳ رای
۵- بمانعلی قدسی فرزند محرمعلی ۷۵ رای
۶-سیدشجاع موسوی فرزند سیدعلی ۷۰ رای
۷- صفرعلی زارعی فرزند مرتضی ۴۷ رای
۸- حبیب اله شفیعی اصل فرزند عبدالجواد ۲۸ رای
۹- کیانوش کشاورز فرزند فریدون ۰ رای

✳️هریف
۱- رمضانعلی محمدی فرزند محمدباقر ۱۳۴ رای
۲- رضا موسوی فرزند یعقوب ۱۰۸ را
۳- خسرو مرادی فرزند محمدحسین ۹۹ رای
۴- احمد جوادی فرزند حسین ۸۳ رای
۵- عین اله فرجی فرزند رمضان ۵۳ رای

✳️مردآباد
۱- حاجعلی مرادی فرزند ابوالحسن ۵۹ رای
۲- علی مرادی فرزند براتعلی ۵۶ رای
۳- عباس مرادی فرزند علیرضا ۴۱ رای
۴- ابراهیم مرادی فرزند شکراله ۰ رای

✳️ویار
۱- پرویز محبی فرزند محب علی ۱۱۳ رای
۲- داود رستمی فرزند رجبعلی ۸۷ رای
۳- شاهرخ حسینی فرزند تیمور ۶۱ رای
۴- جهانگیر حسنی فرزند کریم ۳۹ رای

✳️لات
۱- فخرالدین رشوند فرزند حسنعلی ۷۲ رای
۲- ذوالفعلی رشوند فرزند بمانعلی ۶۹ رای
۳- باقر رشوند فرزند اله بداشت ۶۲ رای
۴- عباس رشوند فرزند کتابعلی ۵۹ رای

✳️پرچکوه
۱- محمدعلی لطفی فرزند ارسلان ۱۱۴ رای
۲- رضاقلی میرزایی فرزند محرمعلی ۹۸ رای
۳- ابوالفضل اسمعیلی فرزند اصغر ۹۷ رای
۴- فتاح رمضانی فرزند شعبانعلی ۶۴ رای
۵- علی نوروزی فرزند قدم علی ۵۹ رای

✳️کوشکدر
۱- محمدعلی خادمی فرزند قاسم ۴۰ رای
۲- دلاور خادمی فرزند نجاتعلی ۳۵ رای
۳- نظرعلی بابایی فرزند داداشعلی ۳۳ رای
۴-جمشید بابایی فرزند تقی ۱۸ رای
۵- کامبیز بابایی فرزند صفر ۱ رای

✳️کارنده چال
۱-حسین حسینی فرزند سیدهاشم ۱۰۶ رای
۲-محمدابراهیم فارسی فرزند نورعلی ۸۱ رای
۳-داود رجبی فرزند محمدعلی ۶۵ رای
۴- حامد حسینی زاده فرزند علی اصغر ۵۶ رای
۵-سلیمان شهری فرزند ابراهیم ۳۰ رای
۶-حمید رعیت فرزند احمدعلی ۲۲ رای
۷- صادق حسینی زاده فرزند علی اصغر ۲۱ رای
۸- علی حسینی زاده فرزند علی اصغر ۶ رای

✳️قسطین رود
۱-ابوالفضل رحمتی فرزند گنجعلی ۱۳۸ رای
۲- عبداله کمالی فرزند صدراله ۱۱۹ رای
۳- بهروز ذوالفقاری فرزند رمضان ۷۵ رای
۴- خدایار رعیت فرزند ابراهیم ۶۱ رای

✳️ازگنین علیا
۱ – سید فخرالدین حسینی فرزند فتح اله ۵۵ رای
۲- سید امیرمحمد حسینی فرزند سید فتح اله ۴۷ رای
۳- سید مصطفی حسینی فرزند سیدمحمدعلی ۲۹ رای
۴-سید محمد حسینی فرزند سید محسن ۲۹ رای
۵-سید خیراله حسینی فرزند سید قدرت الله ۲۳ رای
۶-سید عبداله حسینی فرزند سید نعمت اله ۱۸ رای

✳️گشنه رود
۱-بهروز نجفی فرزند علی یار ۸۳ رای
۲-محمودعلی محمدی فرزند عربعلی ۶۸ رای
۳- حبیب یارکه سلخوری فرزند حاجی میرزا ۵۰ رای
۴- خیری کیماسی سلخوری فرزند احمد ۴۴ رای

✳️قسطین ناحیه
۱-محمدحسین زارع فرزند هوشنگ ۱۰۴ رای
۲- ایوب شریفی فرزند مظفر ۷۹ رای
۳-علی بخش صادقی فرزند قاسم ۴۸ رای
۴-علاءالدین بابایی فرزند ذبیع الله ۲۲ رای

✳️هیر
۱-محمدعلی قاسمی فرزند غضنفر ۲۶۰ رای
۲- شریف حسامی فرزند محمد ۲۱۲ رای
۳- سبحان حسامی فرزند رستم ۲۰۳ رای
۴- اسلام قاسمی فرزند عبداله ۱۹۹ رای
۵-حسین امامقلی فرزند شیرعلی ۱۲۸ رای
۶- سمیه نصیری فرزند صفر ۱۰۹ رای
۷-محسن امامقلی فرزند نصرالله ۸۱ رای
۸-اویس فیض الهی فرزند شعبانعلی ۴۴ رای

✳️گرمک
۱-ایرج قربانی فرزند حسین ۶۶ رای
۲-علی زرعی فرزند عبدالحسین ۴۰ رای
۳-ستار زارعی فرزند نقرعلی ۳۸ ری
۴-حمزه علی سیاه کالی فرزند سیف الله ۳۴ رای

✳️جوینک
۱-مسیب زارعی فرزند ولی ۱۴۶ رای
۲-خانعلی محمدی فرزند حیدر ۱۰۶ رای
۳-دوستعلی محمدی فرزند موسی ۱۰۳ رای
۴-فخراله زارعی فرزند مراد علی ۶۳ رای
۵-احسان له زارعی فرزند رحمت اله ۵۹ رای

✳️وشته
۱-قهرمان پرهیزکاری فرزند محمدحسن ۲۴۹
۲-محمدرضا پرهیزکاری فرزند رجبعلی ۲۱۷ رای
۳-قربانعلی پرهیزکاری فرزند قربان علی ۱۶۴ رای
۴-حمداله پرهیزکاری فرزند یحیی ۱۶۴ رای
۵-رمضان رضایی فرزند جانعلی ۱۲۴ رای

✳️کاکوهستان
۱-عربعلی محمدبیگی سلخوری فرزند احمذ ۱۶۰ ری
۲-علی اصغر محمدبیگی فرزند خدایار ۱۲۰ رای
۳-علی هاشمی فرزند سلطانعلی ۷۸ رای
۴-علی محمدبیگی سلخوری فرزند رحمت اله ۷۸ رای
۵-شهریار محمدبیگی سلخوری فرزند مرادعلی ۶۳ ری

✳️عباسک
۱-عباس باقری فرزند همت ۶۸ رای
۲-علی باقری فرزند صادقعلی ۶۶ ری
۳-علی قنبری نیکو فرزند غلامعلی ۴۳ رای
۴-عبدالجواد شعبانی فرزند فرامرز ۳۴ رای

✳️لطر
۱-نورعلی امینی فرزند نورعلی ۱۰۵ رای
۲- سبحان امینی فرزند رحمان ۸۷ رای
۳- محمدصالح امینی فرزند یداله ۵۹ رای
۴- قنبرعلی قاسمی فرزند ذوالفقار ۵۸ رای
۵- ارسلان امینی فرزند قدرت اله ۵۷ رای
۶- علی قاسمی فرزند فتحعلی ۳۵ رای
۷- خالق امینی فرزند رحمان ۰ رای
۸- محمدموسی امینی فرزند روح اله ۰ رای

✳️درچاک
۱- علی قزوینی باغلوئی فرزند یعقوب ۲۶۳ رای
۲- کیخسرو یوسفی فرزند غلامعلی ۱۹۲ رای
۳- عقیل مراقی فرزند قربانعلی ۱۶۶ رای
۴- فاطمه پرهیزکاری فرزند تقی ۱۳۶ رای
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 12:28- 1397/3/30
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 
آیا شما با حذف کلمات شرقی و غربی ازکلمه الموت شرقی و الموت غربی موافق هستید؟

نام کاربری :

کلمه عبور :

:: عضویت در باشگاه هواداران


مشاهده تصاوير ارسالي کاربران(گالري تصاوير)

ضرب المثل هاي الموتي

روستاهاي الموت

گويشهاي الموتي

ارسال نظرات

 
       

:: برگ نخست      :: درباره الموت      :: اخبار  الموت      :: وب گردی     :: گردشگری      :: ارتباط با ما

     

تمامــی حقـــوق این وب سایــت متعلــق اســت بــه سایت الموت من و برای این گروه محفوظ است


طراحی سایت توسط پارس فناوران